• Lviv
 • Idealab
 • Tempus
 • UMCS
 • Lviv Open to the World
 • INARM
 • SoftServe
 • EPAM Systems
 • Eleks Software

Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики

Тези доповідей опубліковані і доступні за цим лінком: Proceedings of CPCAMI 2014

             ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

На допомогу авторам-учасникам наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» організаційний комітет створив шаблон оформлення тез. Від авторів вимагається дотримання правил оформлення матеріалів, наведених у цьому шаблоні та рекомендується використовувати цей шаблон при підготовці матеріалів.

Тези надаються електронною поштою на адресу cpc.ami@lnu.edu.ua однією з трьох мов українською, російською, англійською. Обсяг тез становить одна-дві сторінки формату А5( 148мм × 210мм), враховуючи рисунки, таблиці, перелік літератури. Формат документів: *.doc (або *.docx). Текст має бути відредагованим і готовим до офсетного друку.

У матеріалах необхідно дотримуватись прийнятої термінології; використовуючи новий термін або абревіатуру, слід розшифрувати та пояснити їх.

Загальні характеристики оформлення

 •  поля зверху та ліворуч – 20мм, знизу та праворуч – 15мм;
 •  інтервал – одиничний;
 •  абзац – 0,75см;
 •  гарнітура – Times New Roman Cyr.

  Розміщення матеріалів

 •  УДК (10pt, за лівим краєм);
 •  ініціали та прізвища авторів (10pt, Italic, Center);
 •  назва установи, яку представляє автор, у круглих дужках (9pt, Center);
 •  назва доповіді великими буквами (10pt, BOLD, Center);
 •  основний текст доповіді (10pt);
 •  список літератури без слова “література” в алфавітному порядку (9pt, нумерований список, прізвища авторів – Italic).

Після кожної частини тез, відзначеної (·) – один порожній рядок.

Крім раніше зазначеного,

 •    рисунки (стиль Illustration) і обов’язкові підписи (стиль Caption Normal + Font: 10 pt) під ними центрувати;
 •   таблиці подавати із заголовками (стиль TableHeader);
 •    рисунки та таблиці нумерувати, якщо їх є декілька;
 •    для набору формул слід застосовувати Equation Editor (і тільки його) з такими параметрами

      СТИЛІ ДЛЯ НАБОРУ ФОРМУЛ

Text, Function Times New Roman Cyr
Variable Times New Roman Cyr Italic
Matrix Vector Times New Roman Cyr Bold
Інші Symbol

     РОЗМІРИ ШРИФТІВ ДЛЯ ФОРМУЛ

Full 10pt Subscript/SyperScript 6pt
Symbol 15pt Sub-Symbol 10pt

Зразок оформлення тез  Template-Ukr