• Lviv
  • Idealab
  • Tempus
  • UMCS
  • Lviv Open to the World
  • INARM
  • SoftServe
  • EPAM Systems
  • Eleks Software

Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики

ВИМОГИ ЩОДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

ПОТРІБНІ ДОКУМЕНТИ

Для участі в роботі конференції слід не пізніше 7 березня 2014 року подати в оргкомітет власноруч, або переслати електронною поштою за адресою сpc.ami@lnu.edu.ua

1) заявку на участь у конференції, з відомостями про доповідача (прізвище, ім’я та по батькові; вчений ступінь та вчене звання; посада та місце праці; адреса для листування, телефон, E-mail);

2) тези доповіді українською, російською або англійською мовою обсягом одна-дві повні сторінки. Електронна версія тез має бути підготовлена у системі Microsoft Word з дотриманням наведених вимог.

У програму конференції будуть включені доповіді про оригінальні теоретичні та експериментальні дослідження в області прикладної математики та інформатики. До початку роботи конференції заплановано видання збірника з тезами доповідей. Статті за матеріалами, виголошених на конференції доповідей, які одержать схвальну оцінку оргкомітету, будуть рекомендовані до опублікування у Віснику Львівського університету, серія прикладна математика та інформатика.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Подання заявки на участь, тез доповіді до  7 березня 2014 року
Запрошення авторам на конференцію до  10 березня 2014 року
Проведення конференції 7 – 9 квітня 2014 року